Over de reis van Blankenhain naar Amsterdam is al gemeld dat dit waarschijnlijk per koets geweest zal zijn. In de periode rond 1750 is dat één van de gebruikelijke verbindingen transportmiddelen tussen midden Duitsland en Holland.

Blankenhain ligt op de nodige afstand van Erfurt. Deze plaats was min of meer het kruispunt van een tweetal handelswegen.
Het waren de zogenaamde “Königsstrasse” of “Kupferstrasse” tussen Holland via het Rijnland en Leipzig naar Breslau en de noord-zuid verbinding tussen Venetië via Neurenberg naar Noord- en Oostzeekust. Ook via Kassel, Paderborn en Münster liepen verbindingen.
In de Dertigjarige Oorlog, de laatste dertig jaar van Nederlands Tachtigjarige Oorlog, waren dit gevaarlijke verbindingen. Lokale machthebbers verzorgden, uiteraard tegen betaling, bescherming van handelslieden als ze maar in konvooi reisden. Daarom werden deze verbindingen “Geleitstrassen” genoemd.
Toen de tijden weer wat rustiger werden, was deze bescherming uiteindelijk niet meer nodig. De lokale graven en hertogen etc., “vergaten” echter op dat moment ook de betaling voor de bescherming af te schaffen!

 Erfurt was één van de plaatsen waar betaling van “Geleitsgeld” moest plaatsvinden. Omdat hier verder geen prestatie tegenoverstond, probeerden veel handelsreizigers wél langs deze route te reizen, maar de plaatsen waar betaald moest worden te omzeilen. Men ging als het ware van sluipwegen gebruikmaken, die “Beigeleitstrassen” genoemd werden. Onnodig te vertellen dat uiteindelijk voor deze sluipwegen ook betaald moest worden, hoewel natuurlijk minder dan op de officiële route.

Één van deze “Beigeleitstrassen” om Erfurt te omzeilen, liep via Blankenhain, dat daardoor een verbinding met het Rijnland en met Amsterdam kreeg. Overigens is er sprake van een “Beigeleitseinnehmerin” (als het ware “tolgaarder”) Sophia Christiane Kämpf, die in 1803 haar werkzaamheden beëindigde. Het is onbekend of dit nog familie is!
Vooral handelaren in specerijen en linnen en andere “Tuchwaren” uit Brabant, Amsterdam, Brussel, Ieper en Gent bereisden deze “Hohe Strasse” of Königsstrasse”.
Afgaand op een oude postkaart van kaartenmakers Mortie Covens uit Amsterdam, liep er een route van Erfurt, via Kassel, Paderborn, Münster en Arnhem naar Amsterdam, maar vanaf Paderborn ook over Wesel en Arnhem.

Het lijkt door het voorgaande aannemelijk dat de familie Kaempff één van deze reisroutes gevolgd heeft, als ze tenminste doelbewust langs de kortste route Amsterdam hebben willen bereiken.