Toen rond 1777 Christiaan Kaempff en zijn vrouw in de Kop van Overijssel aankwamen, bestond het gebied zoals eerder gezegd uit veen, rietvelden en na vervening ontstane plassen.
Hadden de omstandigheden van toen zoveel invloed op het uitgeveende land dat die plassen konden ontstaan? Natuurlijk zijn er in de geschiedenis dijkdoorbraken geweest, waarbij de Zuiderzee het (riet)land binnendrong. Dat de watervlakte die daardoor tijdelijk ontstaat, korte metten maakte met (te) smalle stroken land tussen (te) brede stroken uitgeveend water mag duidelijk zijn. Bekijk de films uit 1953 over de watersnoodramp in Zeeland maar om een indruk te krijgen.

Zuiderzeedijk doorbraken zullen we niet meer meemaken in de Kop, maar ook in minder rampzalige tijden, dus in een “gewoon” herfst en winterseizoen, kan nog steeds land wegslaan. Dit kan in principe ook nu nog gebeuren, al nemen we daar maatregelen tegen.

Film:
De film die hier te bekijken valt, toont het gedrag van het water van het Belter Wijde, aan lager wal. De plek dus, waar de wind de meeste greep heeft op de ondiepe watervlakte. Het bijzondere daaraan is, dat er náuwelijks grote aanstormende golven zijn, die stukken uit de  wal slaan. De golven van soms een meter hoog lijken verticaal vanaf de bodem te komen en op die manier continu stukken land weg te willen knagen!!
De film is op 2 maart 2008 gemaakt met een windsterke van (slechts!!) 6 á 7! Er is weinig fantasie voor nodig om de krachten in te schatten die ontstaan bij pakweg windkracht 10!
Het biedt een interessante blik op één van de factoren die dit gebied mee heeft gevormd!