Met welke zaken hield Christiaan Kaempff zich nu bezig? Vanaf eind november 1793 tot medio juni 1794 zijn een zestal brieven bewaard gebleven, die hij bij wijze van rapportage stuurde aan de toenmalige drost van Vollenhove, Coenraad Willem Baron van Dedem tot den Berg. Deze hebben betrekking op zijn functie als Advocaat-fiscaal van de Drost van Vollenhove. Dit is een functie die vergelijkbaar is met die van openbaar aanklager. 
Voor dat we enkele perikelen bekijken waar Kaempff mee van doen had, is het goed eerst te kijken naar de organisatie van het Bestuur van Overijssel
De Drost had o.a. de beschikking over een gebouw dat als gevangenis gebruikt werd. Hier, in Het Oldehuys in Vollenhove werden in het Drostambt Vollenhove veroordeelde criminelen opgesloten. Dat gold ook voor personen die nog niet veroordeeld waren, maar wel verdacht van een delict waar lijfstraf op stond.Christiaan Kaempff hield zich o.a. bezig met de overname van de arrestant Aije Claases van de Grietman (schout/burgemeester) van Wolvega. Of Claases in het Drostambt veroordeeld was en ontsnapt naar Wolvega is niet duidelijk en evenmin waarom.
Wel was het de taak van Kaempff hem terug in zogenaamde drostenhechtenis te brengen. De problemen daarbij hebben, zoals zo vaak, betrekking op de financiële kant van de zaak.Tegenwoordig zijn de opsporingsmethoden en aanpak van justitie nog wel eens discutabel, ook in 1793 was dat het geval, getuige de poging tot arrestatie, wegens diefstal,  van de vrouw van Pieter Egberts. Hieronder de plaats in Vollenhove, op het eiland in de tegenwoordige jachthaven, waar het Oldehuys destijds stond.
Na de afbraak werd de slotgracht eerst als vissershaven en tegenwoordig dus als jachthaven gebruikt. Hiervoor werd een doorsteek gemaakt naar de eigenlijke haven en Zuiderzee.
Van het eiland werd later een deel afgegraven om de visservloot van Schokland te herbergen, nadat dit eiland moest worden ontruimd.