Het vele water in en rond Giethoorn bracht en brengt nog steeds zo zijn risico’s met zich mee.
Vooral wanneer er ’s winters ijs ligt en dit nog onvoldoende dik is om over te lopen of schaatsen.
Drie kinderen van Christiaan Kaempff hebben dan ook mensen die te water of door het ijs waren geraakt gered. Tenminste, van drie gelegenheden zijn transcripties overgeleverd van getuigschriften van de Maatschappij Tot Nut van het Algemeen.
Karel (Johan Carel Frederik?), Leentje (Helena Johanna Daniela) en Kornelis (Frederik Cornelis Theodoor) Kaempff redden drenkelingen op resp.
22 december 1816, 22 januari en 13 januari 1810