Blad 7 van “Van de Olde Vrijerije in Gieteren”, 

Vorige pagina

Dit is de oudst bekende en bewaarde gebleven dialecttekst in het Giethoorns dialect.
Auteur is vrijwel zeker Johan Willem Daniël Kaempff, destijds Notaris en Burgemeester te Blokzijl van 1834 tot 1856.  In die tijd moet deze tekst zijn ontstaan.
Dit origineel bevindt zich in het archief van Tresoar te Leeuwarden.

De tekst in de gedrukte kolommen en geschreven tekst, loopt niet altijd synchroon. Om die reden is er geen geschreven pagina 7.

Volgende pagina

Gedrukte tekst bladzijde 7