De Grote Markt in Meppel is plaatselijk voornamelijk bekend als “De Wheem”. Deze naam stamt van pastorie en heeft betrekking op de pastorie behorend bij de Maria-kerk. Tot 1795 was woonde hier de pastoor, later dominee waarbij het grootste deel van het tegenwoordige plein pastorietuin was.

Na 1795 werd het gebouw tot stadsherberg verbouwd en werd de tuin marktplein. In 1864 werd de stadsherberg en dus de voormalige pastorie, afgebroken omdat er op het plein steeds meer ruimte voor de markt nodig was.

Bij de herinrichting van de Wheem in februari 2006 kwamen de fundamenten van de oude pastorie nog weer even aan het daglicht.