Door de jaren heen was het gebouwtje waarin werd gekerkt bouwvallig geworden. Onderhoud was noodzakelijk.
In 1,642 werd door het Ridderschap en Steden van Overijssel 150 florijn uitgetrokken voor reparatie.
Twee jaar later op 26 maart 1644 werd door hetzelfde Ridderschap 300 florijn beschikbaar gesteld voor nieuwbouw.
In het jaar 1646 was de kerk klaar, want toen zijn de glas in lood ramen geplaatst in het koor. De indeling van de kerk was toen anders, de preekstoel zat aan de zuidkant en de stoelen stonden in de lengte van de kerk.

 

 

De drie ramen in het koor zijn geschonken door de steden Kampen, Zwolle en Deventer.Wat er van rest zijn twee stukjes glas met het jaartal 1646 en een stukje met twee engelenkopjes.
 Ongeveer 100 jaar na de nieuwbouw is de gewelfde zoldering aangebracht. Hierop is de sterrenhemel geschilderd. Financieel was een en ander mogelijk middels verkoop van bomen op het kerkhof In de kerk zijn oorspronkelijk ook grafkelders geweest, maar daar is niets meer van over. Wat treffen we verder nog aan? Een preekstoel met doophek, een grafzerk van ds. Gerhardus ab Utrecht (rechter pad), handgesmeed ijzeren doopstel, twee avondmaalsbekers van 1638 en twee oude bijbels.

Met dank aan de Nederlands Hervormde Gemeente Giethoorn