De familie Kaempff is reeds voor 13 mei 1774 in Amsterdam neergestreken. Van  beide broers zijn de nodige gegevens terug te vinden, inclusief het feit dat hun moeder mee naar Nederland gekomen was. 

August Carel Hendrik Kaempff
Op die datum ging namelijk August Carel Hendrik Kaempff in ondertrouw met zijn eerste vrouw Anna Christina Rocker (getuige Frederik Jacob Rocker). Op 25 mei 1774 werd hen een boete van 6 guldens opgelegd, omdat ze wel in Amsterdam in ondertrouw waren gegaan, maar trouwden in Diemen op 29 mei 1774.
Op 24 oktober 1781 overleed zij in hun huis aan de Binnen Amstel bij de Bakkerstraat, waarna ze begraven werd in de Oude kerk aan de zuidzijde in grafnummer 89 ten bedrage van 15 stuivers.
Op dat moment hadden ze één zoon ,te weten de op 10 februari 1779 gedoopte Christiaan Frederik Adriaan Kaempff. Hij was Evangelisch Luthers gedoopt op woensdag 10 februari 1779 aan huis, door Pastor Wilhelm August Klepperbein, met getuigen Christiaan Frederik Kaempff en Adriana van Baarsel.

 

 

Op 14 mei 1784 ondertrouwt August Carel Hendrik Kaempff opnieuw, nu met Maria Anna Brugman. Hen wordt acte verleend om in de Engelse Kerk te trouwen. Op dat moment woont hij op de Spiegelgracht, Maria Anna (32 jaar gereformeerd, afkomstig uit Den Haag) op de Steengracht. Haar moeder Anna Maria Gely geeft wel toestemming, is echter niet present. In de Amsterdamse praktijk betekent dit, dat de vader inmiddels overleden is.

 

 

 

Ze krijgen drie kinderen, te weten:

Hendrik Johan Carel:Evangelisch Luthers gedoopt aan huis, op vrijdag 22 april 1785 door Pastor Johannes Hamelau, met als getuigen Grootmoeder Frederica Clara Elizabeth Kaempff, Johanna Maria Brugman, Henriëtta Maria Elizabeth Brugman en Carel Jacob Brugman

Carel Kaempff, Evangelisch Luthers gedoopt op woensdag 2 november 1791 aan huis in Amsterdam, met als getuige Carel Bertheau door Pastor Rudolf Jänisch

Elie Philippe Kaempff, Waals Hervormd gedoopt op 2 januari 1794 in de Nieuwe Waalse Kerk in Amsterdam door Pastor Daniel Jean Louis, met als getuigen de vader en Elizabeth Philipine Brugman. Vader en moeder zijn nu overgegaan naar de Waalse Kerk en gebruiken Franse namen: Auguste Charle Henri Kaempff en Marie Anne Brugman.

Zoals gezegd overleed Henry Kaempff tijdens een bezoek aan zijn broer in Giethoorn op 11 november 1809 en werd daar ook begraven.
Van zijn vrouw vinden we later in de archieven terug dat ze, wonend op de hoek Raamstraat/Lijnbaansgracht, een toelage van 16 guldens toegewezen krijgt plus hernieuwde opname in het Weduwen en Wezenhuis van de Waalse Gemeente. Dit was in april 1812, ondanks dat ze in maart van dat zelfde jaar het Weduwen en Wezenhuis “clandestinement” had verlaten!
Op 25 november 1825 overlijdt ze in Amsterdam. Enkele jaren later verschijnt in enkele kranten een oproep aan nabestaanden om zich m.b.t. de afhandeling van het testament te melden bij notaris Schmolck in Den Haag. Of dit ook gebeurde en hoe dit is afgelopen, is onduidelijk. 
Van alle kinderen van Henry Kaempff is alleen van Hendrik Johan Carel bekend dat hij lid is geweest van de Maatschappij tot Nut van het Algemeen in Meppel en in 1814 is overleden.