Eenmaal in Amsterdam zoekt Christiaan Frederik Kaempff en zijn familie aansluiting bij de Lutherse kerkgemeente. Niet zo vreemd, omdat veel van de Lutherse kerkgemeenschappen door Duitse emigranten zijn gesticht. Waarschijnlijk ook in datzelfde Amsterdam ontmoet hij de uit Utrecht afkomstige Adriana van Baarsel. Mogelijk woonde zij toen al in Amsterdam, haar moeder Johanna Geertruid Rensing, overleed daar namelijk op 26 oktober 1776.Op 14 februari 1777 gaan Adriana en Christiaan in ondertrouw in Amsterdam
Op 18 september 1777 wordt hun dochter Carolina Christina Henriette geboren, volgens sommige gegevens in Oldemarkt in Noordwest-Overijssel. Hiervan is een aanwijzing gevonden bij een latere vermelding bij haar huwelijk.
Zij staat echter ook in het doopregister van de Lutherse kerk in Amsterdam ingeschreven.

De Lutherse Koepelkerk aan het Singel, zoals deze er in 1936 uitzag. Oorspronkelijk is deze gebouwd door Adriaan Dortsman tussen 1668 en 1671.De Lutheranen mochten geen kerktoren bouwen; dat mochten alleen de gereformeerden. Ze bouwden daarom een koepelkerk met een lantaarn (een klein torentje bovenop de koepel). Bovenop de lantaarn stond een lutherse zwaan.

In 1822 brandde de kerk af en stortte de koepel in. Daarna volgde een herbouw waarbij alles (exterieur) grotendeels in de oorspronkelijke staat werd hersteld.

Ongetwijfeld zijn Christiaan en Adriana per beurtschip richting Oldemarkt vertrokken. In die tijd was dat één van de meeste gebruikte vervoermiddelen voor de langere afstanden.
Dit moet ergens tussen half februari en half september 1777 gebeurd zijn.
De beurtschippers vertrokken vaak vanaf de Gelders Kade in de hoofdstad naar verschillende plaatsen aan de Zuiderzee.