Op in de uitgestrekte bossen gerooide stukken land werd rond 1257 een kasteel gebouwd door en voor de heren Von Blankenhain,  die dit gebied in leen hadden gekregen. “Ein blankes Hain” is overigens de Duitse term voor een net en schoon gerooid stuk voormalige bosgrond. 
Nadat het geslacht van de heren Von Blankenhain was uitgestorven kwam het kasteel met bijbehorende goederen aan de graven Von Mörsberg, daarna de Von Gleichen’s en later Zu Hatzfeld Gleichen. 
Het kasteel waar alles mee begon, was overigens voornamelijk ter verdediging gebouwd en in gebruik als zetel van het bestuur. Ten tijde van de familie Kaempff, eerste helft 18e eeuw, was het al niet meer als woonplaats van graaf Carl Friedrich zu Hatzfeld Gleichen in gebruik, hij woonde liever in Wenen.
In zijn graafschap liet hij het dagelijks bestuur over aan een kanselarij. Johann Daniel Kaempff was Kanzleirat in deze kanselarij. Welke taken hij precies uitvoerde is niet bekend. Een samenwerking met de burgemeester en raad van Blankenhain lag voor de hand. In praktisch opzicht was dit goed te doen omdat Schloss Blankenhain en het Rathaus ook nu nog aan hetzelfde plein tegenover elkaar liggen.