Op deze website staan bijna alle gegevens welke over deze voorouders bekend zijn.
Omdat de oudste in Nederland gewoond hebbende voorvader, Christiaan Frederik Kaempff, de functie van burgemeester had, mag verondersteld worden dat er nog de nodige papieren sporen van zijn activiteiten te vinden zijn.
Hierop richt zich mijn onderzoek in eerste instantie, maar verder natuurlijk ook op de vraag waar de familie precies vandaan kwam, het hoe, waarom en het wanneer daarvan, de diverse plaatsen waar ze gewoond hebben etc.
Afgaand op de hoeveelheid tijd die nodig is, zal dit onderzoek ongetwijfeld de nodige tijd gaan duren. Tot die tijd probeer ik de belangrijkste gegevens via deze pagina’s te publiceren.
Wie hier op wil reageren, meer weet over de familie Kaempff, de geschiedenis van Overijssel in het algemeen en Oldemarkt en Giethoorn in het bijzonder (de periode van ruwweg 1775-1815) wordt uitgenodigd dit te doen. Ook informatie over het ambt van procureur rond 1790 is welkom.
Klik hiervoor op het e-mail icoon in het linkerframe, of stuur een mailtje naar Wim de Vries

 

Vragen
Vooreerst heb ik de volgende vragen geformuleerd, waarop ik de komende tijd een antwoord wil proberen te vinden:

  1. Wat was precies de rol die Christiaan Frederik Kaempff gespeeld heeft in Overijssel in de periode van 1777 tot zijn overlijden in 1813?
  2. Wanneer is Christiaan Frederik Kaempff precies naar Nederland gekomen en waar heeft de familie Kaempff in de loop der tijd gewoond?
  3. Hoe is Christiaan Frederik Kaempff er als oorspronkelijk Duitser in geslaagd een functie van procureur te krijgen, (voor de periode waarin hij burgemeester was) waarvoor toch de nodige kennis van het toenmalige plaatselijke en Nederlands recht voor nodig was?
  4. Wat is er terug te vinden over de tijd dat de familie Kaempff in Blankenhain in Thüringen woonde (of eventueel ergens anders in Duitsland) en over hun activiteiten?
  5. Er is sprake van een tak van de familie die in Duitsland achtergebleven is. Zijn daar nog afstammelingen van, die al of niet de de naam Kaempff op dezelfde wijze schrijven als mijn voorouders?
  6. Zijn er nog afstammelingen van die Duitse familie Kaempff die ooit ook uit Duitsland geëmigreerd zijn?

Wie hierop wil reageren of verder in geinteresseerd is, kan e-mailen naar het hier hierboven genoemde adres.