In de tijd van de Kaempff’s was de stad Blankenhain onderdeel van de Herrschaft Blankenhain. 
Dit was  een graafschap dat ingeklemd lag tussen het vorstendom Schwarzburg-Rudolstadt en de hertogdommen Sachsen-Weimar, Sachsen-Altenburg en Sachsen-Meiningen.
Schwarzburg-Rudolstadt en Sachsen-Meiningen op hun beurt hadden enclaves binnen de Herrschaft Blankenhain, terwijl Blankenhain zelf in de 14e eeuw enige tijd de enclave Ettersburg (locatie van het latere kamp Buchenwald) binnen Sachsen-Weimar bezat! 
De manier waarop graafschappen, hertogdommen en wat dies meer zij in dit deel van het tegenwoordige Thüringen tot stand kwamen, is dan ook niet in een paar zinnen samen te vatten. Niet zelden was het voor de bewoners zelf ook slecht te volgen.  Voor Blankenhain zelf valt dit nog relatief mee, voornamelijk omdat het graafschap nooit groot of van echt strategisch belang is geweest.
Het omvatte steeds de stad Blankenhain, hooguit een tiental dorpen en gehuchten, landerijen en bossen.
Uiteraard was de landheer degene met de meeste macht. Blankenhain zelf (een klein ommuurd stadje rondom het kasteel) had echter een eigen burgemeester en raad. Zij zetelden in het Rathaus.