Niet alleen Christiaan Frederik Kaempff heeft zich vanuit Thüringen in Nederland gevestigd maar ook zijn broer August Carl Heinrich. Hij vernederlandste zijn naam later en bediende zich vervolgens van zijn Franse roepnaam Henry. Hij vestigde zich in Amsterdam en trouwde in Diemen met Anna Christina Rocker en later in Amsterdam met Maria Anna Brugman. Uit de huwelijken werden één respectievelijk drie zonen geboren.
Henry verbleef regelmatig in Giethoorn, waar hij wel eens als getuige optrad bij de registratie van een huwelijk, op verzoek van zijn broer. De eerste vermelding daarvan is op 31 december 1801 bij een ondertrouw inschrijving. Hij overleed in Giethoorn op 11 november 1809 en werd daar ook begraven.
In Amsterdam was hij sinds 1 januari 1779 “werkend lid” van het in 1776 opgerichte genootschap Felix Meritis.  Deze naam staat voor “Gelukkig door Verdienste”. 
Onder “werkend lid” wordt een lid verstaan waarvan werd verwacht dat hij zelf ook bijdragen aan de sociëteitsavonden leverde.
Op 31 oktober 1788 werd in de muziekzaal het eigen sociëteitsgebouw onder dezelfde naam aan de Keizersgracht ingewijd met een lezing door dr. J.H. van Swinden.
Van 1782 tot 1784 was Kaempff zelfs enige tijd directeur van het “Departement Muziq”!Ter gelegenheid daarvan maakte Adriaan de Lelie een schilderij, dat momenteel in het bezit is van het Amsterdams Historisch Museum. Ook Henry Kaempff is daar op terug te vinden. 
Hij is de man, iets verhoogd, tussen de twee personen rechts van dr. Van Swinden.
Overigens was hij niet “alleen maar” lid, hij was hobo-speler in het orkest van Felix Meritis. Dit orkest bestond uit een mix van amateurs en musici uit het orkest van de Stadsschouwburg. 
Ook de kleinzoon van Christiaan Kaempff, eveneens Christiaan Frederik geheten, is lid van dit genootschap geweest.