De geschiedenis van de familie Kaempff

Een echte Overijsselse naam is het niet: Kaempff. Hij klinkt niet alleen Duits, maar is het van oorsprong ook.
Momenteel onderzoek ik op welke manier deze in Noord-West Overijssel is terechtgekomen en wat de achtereenvolgende families Kaempff precies voor dit deel van de provincie hebben betekend, met name Christiaan Frederik.
Daarnaast is het de bedoeling een beeld te geven van de tijd en de omstandigheden waarin ze leefden.
We bekijken verschillende onderdelen van de geschiedenis van de familie Kaempff, voornamelijk die van Christian Friedrich Kaempff, later vernederlandst tot Christiaan Frederik. De periode waarin zijn gezin in Oldemarkt woonde wordt kort belicht.

Vervolgens, het is inmiddels 1795 en Christiaan Frederik roert zich nadrukkelijk tijdens de Bataafse Revolutie, de Giethoornse periode. Daarna wordt afgesloten met korte informatie over het wel en wee van de kinderen uit dit gezin.

Ook wordt geprobeerd een beeld te schetsen van de toestand van het Duitsland, Nederland en Overijssel waarin de Kaempff’s leefden.
Verder wordt ingegaan op verschillende ontwikkelingen waar Kaempff tijdens zijn werk mee te maken kreeg.

Deutsche Zusammenfassung 

English Summary