Op 13 mei 1774 geeft Frederica consent (wettelijk toestemming) aan haar oudste zoon August Carel Hendrik om te trouwen met Anna Christina Rocker. Dit gebeurde in Amsterdam, Friederike woonde aan de Gelderse Kade, zodat geconcludeerd mag worden dat zij met haar beide zonen ergens tussen 1769 en 1774 naar Amsterdam zijn verhuisd. In die tijd, kort ná de Gouden eeuw, had Amsterdam nog de aantrekkingskracht die Amerika in later tijd kreeg.
Deze emigratie ging waarschijnlijk per koets of paard en wagen en was, tenminste wanneer men niet te voet hoefde te gaan, een enorme onderneming. 
Het is (nog) onbekend of de reis direct naar Amsterdam ging, of dat ze er via omwegen terecht kwamen. Een rechtstreekse reis kostte in die tijd al gauw twee maanden, een niet geringe onderneming dus! 

Niet alleen het exacte tijdstip, maar ook de reden van deze emigratie is niet bekend; héél misschien is de Zevenjarige Oorlog er debet aan. Een andere (waarschijnlijker) mogelijkheid is, dat zowel in 1771 als 1772 de winters in Blankenhain en omgeving zéér streng met veel sneeuw waren. De aansluitende zomers waren vervolgens zeer nat, waardoor tweemaal misoogsten en hongersnoden zijn ontstaan. 
Volgens aantekeningen over Blankenhain in het kerkenboek van het nabijgelegen dorp Remda zou zeker 10% van de bevolking aan ziekten als tyfus zijn overleden.
Van de emigratie uit Blankenhain zijn destijds wel degelijk akten opgemaakt, echter zijn deze bij een Engels bombardement op Weimar in 1945 vernietigd. Precies tijdstip en reden zullen we dan ook nooit te weten komen.

Overige Kaempff’s:
Het is onduidelijk of er na vertrek nog familie achterbleef. Zo wordt in de „Herzoglich S. Weimar- und Eisenachischen Hof- und Adresskalender“, die de Staatsbeambten sinds 1757 opsomt, vanaf 1769 de “Amtsadvokat” Johann Michael Friedrich August Kämpf in Blankenhain genoemd. Zowel het beroep als de voornamen zijn in de familie Kaempff niet ongebruikelijk, dus familie?.
Daarnaast is er sprake van een “Beigeleitseinnehmerin” (als het ware “tolgaarder”) Sophia Christiane Kämpf, die in 1803 haar werkzaamheden beëindigde. Het is onbekend of ook zij misschien familie is! Haar voornamen komen in de familie verder niet voor, alhoewel “Christiane” in het Nederlands door “Christina” zou kunnen zijn vervangen. Die voornaam is wél bekend.