Zwartsluis
In Zwartsluis vond de Bataafse Revolutie eerst op 14 februari plaats. Enkele dagen eerder waren daar al klappen gevallen tussen een molenaar uit Genemuiden en een schutter uit Zwolle, toen een vrijheidsboom werd opgericht. Dat was een gebruikelijk teken van vreugde vanwege het verjagen van stadhouder Willem V.
Op zaterdag 14 februari traden de Zwartsluizer burgemeesters af, omdat zij’ “de oprechte vaderlandsliefde […] voor de onwaardeerbare vrijheid gevoelen”, zo deelde de Christiaan Kaempff mee. Hij was ondanks de strenge winterse omstandigheden naar Zwartsluis afgereisd.
Hij nam de leiding en liet de burgers “na voorgaande klokkeslag” in de kerk bijeenkomen om de bevrijding officieel mee te delen. 

De Nederlands Hervormde Kerk te Zwartsluis nu,

na de nodige verbouwingen die sinds 1795 hebben plaatsgevonden.

Het was nu zaak om in gelijkheid en eendrachtelijk […] de ware vrijheid te herstellen, de Rechten van den Mensch en de gelijkheid en broederschap […] te bevorderen”. De omwenteling had namelijk plaatsgevonden “door de Goddelijke Voorzienigheid en door de voorbeeldelooze voorspoed der dappere vrije Franschen”. 

De Zwartsluizigers dienden nu “als vrije lieden, zonder eigen belang, zonder dwingelandij, zonder invloed of begoocheling van de heerschzucht” nieuwe bestuurders aan te wijzen. En zo gebeurde dat.
Van één en ander werd een officiële verklaring gezonden aan de Provisionele Representanten van het Volk van Overijssel.