"Beelden uit Oud Meppel"

Het bevrijdings-fotoalbum van Karel Wobben

Over de Foto´s

Start Omhoog


Het Album.

Aan het type band te zien, heeft de heer Wobben zijn foto’s in de jaren zestig/zeventig van de vorige eeuw in een fotoalbum opgenomen en toen ook voorzien van commentaar.
Het is niet bekend of dit alle foto’s zijn die hij destijds heeft gemaakt. Het album is nog steeds in bezit van familie. Het is door mij ingescand met de
foto’s op de website als resultaat.

In het album bevinden zich ook een krantenknipsel uit de Meppeler Courant van begin oktober 1986 en een fotokopie daarvan. Het krantenknipsel bevat een artikel van het bezoek van de heer Arend de Roo aan Canada. Bij dat bezoek werden ook dia’s vertoond aan de hand van foto’s van de heer Wobben, zoals de tekst vermeld.
Echter bevat de fotokopie van het krantenknipsel een toevoeging, waarschijnlijk door zijn vrouw geschreven. Deze wijst er op, als zou de heer Wobben fotograaf Vonk nooit toestemming gegeven hebben de foto’s naar dia om te zetten. Vast te stellen is dit niet meer, wel vrijwel zeker lijkt, dat dit niet met alle foto’s gebeurd is en dus ook niet alle foto’s in het archief van de gemeente Meppel aanwezig zijn.

Onderstaande een tabel met fotonummers die wél aanwezig zijn en corresponderen met bladzijde in het fotoboek van de heer Wobben.
Voor wat de nummering betreft zij nog vermeld dat onder “bladzijde” in het fotoalbum zowel de linker als de rechter pagina wordt bedoeld. De linker bevatte, indien beschreven, opmerkingen betreffende de foto’s op de, met een beschermvel gescheiden, rechter pagina.

Tabel overeenkomende foto’s in het fotoboek van Karel Wobben, welke ook in het fotoarchief van de Gemeente Meppel zijn opgenomen.

Nummer in Archief
Gemeente Meppel

Bladzijde in fotoboek van Karel Wobben

4630

2

4632

3

4628

4

4633

5

4639

6

4629

7

4631

7

4644

8

4636

10

4638

12

10909

12

4647

13

4646

14

4634

15

4624

18

4625

19

4635

19

4626

20

4637

20

4645

23

4627

27